ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

www.print-market.gr


Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.print-market.gr της εταιρείας Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. ΠΡΟΪΟΝΤΑ KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια αναφερόμενης ως ΑΕΝΤΕΠ)
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:
Το www. print-market.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της AENTEΠ εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή) με αρ. μητρώου προμηθευτών ο οποίος θα χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  σε συνέχεια της υπ'αρ. 14056/12-08-2013 Αίτησης, για να συνάπτει «Συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2251/94, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το κατάστημα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία:
Eπωνυμία : Α.Ε.Ν.Τ.Ε.Π. ΠΡΟΪΟΝΤΑ KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Δραστηριότητα: ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΑΜΠΟΝΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ


Έδρα: Αντιγόνης 147, ΤΚ 104-43, Αθήνα

Tηλ:210 5150273-4, Fax: 210 5149830


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ– ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η AENTEΠ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.print-market.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) και να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών που γίνονται μέσω της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας σχετικώς τους χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας.

ΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο Χρήστης). Η AENTEΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι αληθείς, ακριβείς και έγκυρες.
Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου.
Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά προϊόντος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό (account) στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό του καθώς και για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Η Ιστοσελίδα παρέχει στο Χρήστη τη δυνατότητα να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τον λογαριασμό του. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της AENTEΠ ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την αθέμιτη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η AENTEΠ δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του Χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η AENTEΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Η AENTEΠ δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά θα ενημερώνει εγκαίρως τον Χρήστη περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Επίσης η AENTEΠ δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν. Γενικότερα, η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρία.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΗΜΑ

Η AENTEΠ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων). Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ΑΕΝΤΕΠ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, downloading, πώληση, μεταπώληση ή καθ’ οιονδήποτε εμπορική εκμετάλλευση συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.